• Leer
 • Vraag
 • Ontmoet
 • Lees
 • Doe

Jaarbericht 2023

de Bibliotheek Waterland

Voorwoord Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Waterland

Voorwoord

Voor u ligt het jaarbericht 2023 dat ik van harte aanbeveel om eens goed door te lezen. Wat een prachtig jaar om op terug te kijken. Er is meer dan ooit gewerkt aan een aanbod om van te smullen en we hebben ervaren dat we in de gehele regio op veel waardering kunnen rekenen.

Ik heb veel respect voor iedereen die het bibliotheekwerk mogelijk heeft gemaakt. De fijne collega’s, een enthousiaste schare van vrijwilligers en de deskundige beleidsambtenaren en wethouders die het belang van het bibliotheekwerk goed begrijpen en ondersteunen.

De afdeling communicatie en marketing van de Bibliotheek Waterland heeft een overzichtelijk en compleet jaarbericht samengesteld. Ik vertrouw erop dat u er plezier aan zult beleven en nog veel nieuws zult ontdekken bij het lezen.

De Bibliotheek wordt goed gevonden en doet er toe!

Alle leden, bezoekers en partners wil ik bedanken voor een mooie samenwerking in 2023.

Norbert van Halderen,
directeur-bestuurder


Norbert van Halderen ontvangt het publiek bij de Opening OntdekLAB Purmerend. © Cees Hartman

Inhoudsopgave

Vestigingen en dienstverlening

Vestigingen en dienstverlening

 • Weer terug in de gemeente Waterland
 • Start klantenservice en introductie gastvrouw/heer
 • Bijstellen openingstijden vestigingen
 • Verhuizing en heropening Bibliotheek op nieuwe locatie Broek in Waterland
Organisatie en ontwikkeling

Organisatie en ontwikkeling

 • Training en scholing frontoffice
 • Inrichting en verbouwingen Waterlandlaan
 • Werken met kernteams
 • Nominatie Beste Bibliotheek
 • Vrijwilligersbijeenkomst Bieb bedanktdag
Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

 • Inzetten op de doorgaande lijn
 • De schoolbibliotheek
 • Betrokkenheid bij de VoorleesExpress
 • Zomerbieb
 • Scoor een Boek! met FC Volendam
Programmering en collectie

Programmering en collectie

 • Jongerenprogrammering; BookTok en Fantasy
 • Seniorenmarkt
 • 100 jaar NEMO
 • Dichter des Waterlands
 • Opening OntdekLAB Purmerend
 • Een brug tussen lezer en collectie
NL plein

NL plein

 • Klik & Tik
 • Oudercafés
 • Werkervaring opdoen bij het NL plein
 • 20 Waterlandse taalverhalen en “Leven zonder Letters”
 • Taalgroepen in vluchtelingenopvang
Prestaties & resultaten

Prestaties

 • Infographic